Začíná zítra, ve čtvrtek 21. března, v 16 hodin u Kněžské brány. Odtud se vydáme po stopách návštěv králů, královen, císařů či arcivévodů napříč stoletími k budově muzea v Husově ulici, kde proběhne přibližně v 17.30 hodin křest a prodej publikace Korunované hlavy v Žatci historičky Milady Krausové.