Od 15 hodin tam začíná tradiční vzpomínkové setkání s názvem Sýkorovy Počedělice. Součástí bude výstava prací malířů loňského sympozia a také dopolední procházka s komentářem Lenky Sýkorové do Obory a zpět, která ukáže místa, kde Sýkora, rodák z Loun, rád pracoval.

K vidění bude také výstava o obci Počedělice k jejímu 800. výročí.

Páteční Deník s TV magazínem.