Okrajově se dotkne jejích předchůdkyň (drátovny Telátko, Reimannovy továrny na drátová lana, Mendlovy továrny, Bechertovy drátovny).

Vystaveny jsou katalogy, bohatá je fotogalerie, ostatně řada pamětníků nosila zajímavé fotografie i během výstavy. Slovníček socialistických pojmů mladším přibližuje dobu, nahlédnete také do kroniky.

Výstava, během které proběhla i přednáška o firmě, končí právě v neděli 24. března.