V 10 hodin vyjdou zájemci z návsi na procházku po břehu Ohře s komentářem Lenky Sýkorové, trasa je zavede do Obory a zpět. Její délka je asi čtyři kilometry, s návratem účastníků se počítá kolem 13. hodiny. V 15 hodin pak dojde k zahájení setkání, přítomní vzpomenou na malíře Zdeňka Sýkoru. Následovat bude komentovaná prohlídka výstavy prací účastníků loňského sympozia Malování v Počedělicích, zájemci si také budou moci prohlédnout výstavu k 800. výročí první zmínky o obci Počedělice.

Zdeněk Sýkora se narodil 3. února 1920 v Lounech, kde absolvoval reálné gymnázium. Po válce studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na Univerzitě Karlově v Praze, kde začal roku 1947 vyučovat. V roce 1966 se stal docentem malby. Vedle pedagogické činnosti se zabýval volnou tvorbou – maloval obrazy, vytvářel plastiky, je autorem desítek grafik a realizací v architektuře. Od ztvárnění krajiny postupně dospěl k abstrakci, kolem roku 1962 namaloval první strukturální obrazy. Jeho díla jsou zastoupeny v mnoha významných sbírkách moderního světového umění. Zemřel v Lounech 12. 7. 2011.