„Vystaveno bude 26 výjevů z různých období od pravěku až po současnost. Mezi stovkou figurek návštěvníci výstavy najdou lovce mamutů, Kelty, praotce Čecha, Cyrila a Metoděje, svatého Václava, Karla IV., Jana Husa, Jana Žižku, Marii Terezii, T. G. Masaryka, Václava Havla, Václava Klause a mnoho dalších postaviček napříč celými českými dějinami,“ zvou pořadatelé.

Výstava potrvá do 22. července. Uháčkované postavičky jsou z dílny Lenky Bednářové z Vraného nad Vltavou.