Litoměřická knihovna Karla Hynka Máchy zve v sobotu 13. července na  výlet vlakem na zámek v Klášterci nad Ohří. Slibuje výstavy Pohádková Země Vítězslavy Klimtové i expozici loutek rodiny Matěje Kopeckého. „Je ovšem si výlet rezervovat do 10. července na telefonu 416 7324 53 nebo e-mailu detske@knihovnalitomerice.cz," upozorňují knihovníci z Litoměřic s tím, že více informací o akce najdete na webu www.knihovnalitomerice.cz.

Sochař i kovář u Giacoma

Do duchcovské Galerie Giacomo (http://www.zamek-duchcov.cz/galerie-giacomo/) na místní zámek si lze zajít na vystavu sochařů Dalibora Šebesty a Jaroslava Kašpara, projekt „Dva v jednom chtíči". Představuje paralely v tvorbě umělců, pracujících s rozdílnými materiály, ale na podobná témata.

„Dalibor Šebesta, kameník a sochař, zaměřující se i na bytové doplňky či zahradní architekturu, klade důraz na ruční zpracování, symbiózu kamene s jinými ušlechtilými materiály a prolnutí s okolním interiérem či exteriérem," uvedl pro ČTK duchcovský kastelán Marian Hochel. „Své práci se věnuji od 12 let, kamenictví jsem se vyučil v Lipnici nad Sázavou," řekl Šebesta.

Umělecký kovář Jaroslav Kašpar v roce 1998 obdržel cenu Masarykovy univerzity za design a zpracování kovů v architektuře. „Všechna má díla jsou signována, vždy se jedná o originální výrobek. Při výrobě používám tradiční technologie a materiály, jako je kov, nerez, ušlechtilá dřeva, kámen a sklo," uvádí autor. Jeho a Šebestovy práce, na 35 objektů, budou v zámecké galerii vystaveny do 11. srpna. Mimo pondělí je tu otevřeno od 10.00 do 17.00.

Rezavé květy z nádrží

Originální je také expozice Čestmíra Sušky „Plameny v negativu a rezavé tisky". Hostí ji bude roudnická Galerie moderního umění (GMU, www.galerieroudnice.cz) až do 25. srpna 2013, a to díky podpoře Ministerstvo kultury ČR, Otevřeno má denně kromě pondělí v 10.00 až12.00 a ve 13.00 až18.00.

Některé práce i v USA či v Kanadě uznávaného výtvarníka Sušky bylo možné vidět vně GMU s velkým předstihem.

„Masivní kovové sochy („rezavé květy") vytváří Čestmír Suška zejména ze starých průmyslových nádrží, do nichž prořezává souvislé struktury otvorů geometrických či organických forem. Výsledkem je pak perforovaný skelet, který odpovídá původním tvarům nádrže. Odstraněné části však mohou posloužit pro vznik dalších děl – buď sestavením obrazce z jednotlivých odřezků a otištěním jejich rzi na papír. Vznikají tak „rezavé tisky", nebo samostatné sochy svařením fragmentů do zcela nové podoby," uvedl Miroslav Divina, kurátor galerie.

Po Zubnicích i Praha

Pražské výtvarné sdružení se po roce vrací tvořit do obce Zubnice, malebné vísky mezi zelenými kopci. „Odehraje se zde již 15. ročník mezinárodního výtvarného sympozia pořádá občanské sdružení Sukus," řekla pro Deník Vlasta Rydlová, členka Sukusu.

„A to od 6. do 14. července 2013. Po celou tu dobu zde čeští a němečtí výtvarníci zde budou tvořit svá díla na téma Kontext. Mezinárodní výtvarné sympozium vyvrcholí výstavou děl vzniklých v zubrnickém kostele sv. Máří Magdaleny. Vernisáž začne v sobotu 13. července v 18.00. Zahájí ji starosta Zubnic pan Tomáš Pernekr a za Muzeum lidové architektury paní Lenka Pfeiferová," připomněla malířka Rydlová.

Expozice v zubrnickém kostele nahradí práce studentů Fakulty umění a designu ústecké univerzity. Přístupná bude až do do 30. září, od 2. do 30. září se díla 15. mezinárodního výtvarného sympozia představí ve foyer pražského Paláce Akropolis," prozradila Vlasta Rydlová, že vzniklé obrazy, fotografie, plastiky a další díla ještě čeká cesta do české metropole. Představí je zde čtyři Češi a šest Němců.

Na tenkém ledě socialismu

Lounská Galerie Benedikta Rejta (GBR, www.gbr.cz) zve až do konce prázdnin každé úterý v 10.00 a v 15.00 na takzvané Korzo GMR, komentovanou prohlídku výstavy snímků Jana Ságla (*1942) „Tanec na dvojitém ledě"

Český fotograf Jan Ságl, manžel výtvarnice Zorky Ságlové, je stejně jako ona z Humpolce na Vysočině. Hlavním zájmem jeho snímků je krajina, fotil ji i pro zahraniční periodika. Vydal několik obrazových publikací, jeho díly se chlubí české i světové galerie.

„Od přelomu 60. a 70. let s manželkou a s jejím bratrem Ivanem Martinem Jirousem spolupracoval s českými undergroundovými skupinami, nejprve s psychedelickou legendou The Primitives Group a poté s The Plastic People of the Universe. Do roku 1976 vznikala série fotografií, které dokumentují akce a koncerty obou kapel a s nimi zachycují jejich přátele a příznivce z řad osobností českého undergroundu a disentu. Až nedávno byly náhodou nalezeny ztracené negativy z těchto let, které Jan Ságl s přáteli v 70. letechukryl před StB. Dlouhá léta je autor pokládal za nenávratně ztracené, nyní se však staly podnětem pro vznik knihy i stejnojmenné výstavy Tanec na dvojitém ledě," uvedla Jana Zajoncová z GBR.

Ručně a stručně ve Fokusu

Fokus kafe, kavárna ústeckého sdružení Fokus v ulici Prokopa Diviše 5 za ústeckým hotelem Clarion zve až do 15. září na výstavu „Rukama", práce pedagogů ústecké univerzity. Otevřela byla již zkraje června v souvislosti s novým ústeckým art festivalem Kruh (www.kruhfest.cz), kde se umělci vypořádávali skrze svou tvorbu s jednotlivými prostory. Byla to na Ústí nebývale rozsáhlá výtvarná i hudební akce, kterou bohužel částečně na Střekově za mostem spláchla povodeň. Ovšem ve Fokus Kafe (bývalá Bárka vedle Hraničáře) ne! Své práce tak nyní zde představují Jiří Bartůněk, Martin Mrázik a Jan Hrubeš.

Letní Pozdrav z Litoměřic

Pozdrav z Litoměřic pošle svým návštěvníkům Oblastní muzeum v Litoměřicích. „Nostalgická výstava zde začne vernisáží 9. července 2013 v 17.00 a potrvá do 22. září 2013," uvedla pro Deník Daniela Linková, kurátorka výstavy.

Soubor pohledů, které představí, jsou ze sbírek soukromého sběratele Ladislava Helcla. „Návštěvníky seznámí s podobou Litoměřic i dalších měst a vesnic tak, jak vypadaly v době Rakouska-Uherska a za první republiky. Přenese je do časů, kdy posílání pohlednic bylo celonárodním „sportem" a prožívalo svůj zlatý věk," uvedla kurátorka.

Výstava představí v proměnách času i menší města litoměřického okresu a vesničky, jejichž jména možná mnozí uslyší poprvé. Návštěvníci se tak mohou inspirovat k letním výletům a poznávaní kraje, třeba v rámci doprovodného programu k této výstavě," soudila Daniele Linová.

Po dvě prázdninové soboty se totiž mohou zájemci účastnit Letního přírodovědného putování krajinou pod vedením botanika muzea Karla Nepraše, Ústečana. V sobotu 13. července to bude výlet na Kamýk, v sobotu 3. srpna pak výlet na rozhlednu Hořidla. „Bližší informace, časy a času odjezdu najdou zájemci na webových stránkách muzea www.muzeumlitomerice.cz," slíbila kurátorka výstavy.

Z výstavy dál podle „geokešky"

Letní výstava Galerie NF je dost jiná, než všechny ostatní. Expozici Pavla Kopřivy „cacheArt" hosti galerie, nacházející se na ústecké Klíši v Ressolově 8 naproti Fakultě umění a designu ústecké univerzity.

Její podtitul je „za uměním do přírody" a k němu patří série čísel (souřadnice) N 50° 46.086 E 014° 29.751 http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0ff0fde5-d86b-42d1-bb64-3401e92daf89 nebo N 50° 47.521 E 014° 27.940 http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a2264524-1f9d-4153-bbea-aa1a56cf0091 a na odkazech již podrobnosti. „Vyhlídka je čedičový vrch (596 m), ležící na východním okraji Práchně, jižně od silnice do Nového Boru. Původně se nazýval Kraví hora (Kuhberg), v době mezi válkami se pro něj vžilo jméno Chladný vrch (Kühlberg)…" zní úvod povídání na zmíněném odkazu.

Zvuk, světlo, pohyb

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích až do 22. září zve na výstavu více než šestnácti výtvarníků „Doteky hudby". „Projekt „hudebního zvuku ve výtvarném umění" vznikl na základě kurátorské snahy vedle tradičně koncipovaných expozic vytvořit do budoucna sérii výstav s přesahy výtvarného umění do jiných oblastí (zvuk, světlo, pohyb)," shodují se Martin Kolář a Jan Brodský, autoři výstavy.

Nová expozice podle nich reflektuje tvorbu výtvarníků ze 60. let 20. století, kdy se vnímaly různé zajímavé vazby mezi výtvarným uměním a dalšími příbuznými uměleckými disciplínami.

„Na rozdíl například od rozšířeného lettrismu experimenty s výtvarným uměním a hudbou poněkud zapadly v zapomnění. Dnes v „nově" se objevujících výstavách se setkáváme spíše se spojením výtvarného umění a zvuku jako takového," upozorňují oba.

Více o expozici najdete na webu www.galerie-ltm.cz.