Ve čtvrtek 14. června od 17 hodin se v budově muzea uskuteční 4. Hudební podvečer, který seznámí návštěvníky s historií a ukázkami dechových dřevěných nástrojů. Povede je učitel ZUŠ Žatec Aleš Musil. Po krátkém seznámení s historií zahrají žáci tohoto oboru a poté si zájemci mohou prohlédnout probíhající výstavu Hudební nástroje v dějinách, která je v muzeu k vidění do 26. srpna.

Poslední podvečer, 21. června od 17 hodin, bude věnován bicím nástrojům. Prezentovat se budou žáci ze třídy Jana Valenty.

(jk)