V Oblastním muzeu v Lounech dnes, v úterý 6. února, začíná nová výstava s názvem Jarní lidové zvyky od Masopustu po Velikonoce. Vernisáž je v plánu od 17 hodin, muzeum připravilo výstavu společně s lektorkami Klubu lidové tvorby.

„Klub sdružuje zájemce o lidovou kulturu a národopis, lidové zvyky výroční a rodinné, tradiční výrobu textilní a zvykoslovnou. Za tímto účelem pořádá více než 20 let v různých muzeích, institucích a školách výstavy, které se těší velké pozornosti návštěvníků všech generací,“ sdělila Veronika Škuthanová z Oblastního muzea v Lounech. „Na výstavě v Lounech představíme lidové zvyky, počínaje masopustním veselím a konče největšími svátky jara, Velikonocemi. Společně se ponoříme do pradávných lidových tradic, slavností i svátků, které naši předkové dodržovali,“ dodala.