Výstava ze sbírky Zdeňka Nováka z Děčína je ukázkou řemeslných dovedností našich předků a připomíná krásu a účelnost dřeva, které provází člověka od doby kamenné až do současnosti.

Návštěvníkům přibližuje několik řemesel, která se zabývají zpracováním dřeva a výrobou různých dřevěných předmětů. Uvidíte zde známé i méně známé nástroje k opracování dřeva.

(muz)