Slavnostní zahájení výstavy, jež i v partnerském městě připomene občanům význam a odkaz Mistra Jana Husa, proběhlo v pátek 11. září v Barendrechtu v Nizozemí. Barendrecht je partnerské město Loun.

Výstava má název Jan Hus v r. 1415 a 600 let poté. Výstavu zahájila velvyslankyně České republiky v Nizozemí J. Reinišová společně se starostou Loun Radovanem Šabatou a primátorem Barendrechtu J. van Belzenem. Sada výstavních panelů je umístěna v galerijních prostorách radnice v Barendrechtu a je přístupna veřejnosti a školám do 3. října.

Výstavu doprovázela zajímavá přednáška teologa Petera Moree na téma Waarom herdenken we Jan Hus? (Proč vzpomínáme na Jana Husa?) a slovem farářky husitské církve v Lounech ThDr. Heleny Smolové.

Paní velvyslankyně zdůraznila, že přestože je Nizozemsko převážně protestantskou zemí, pouze dvě města zorganizovala výstavu a pietní akt k výročí Mistra Jana Husa. Výše zmíněná města jsou Barendrecht a Naarden (to druhé je místo, kde je pochován další velký český muž Jan Amos Komenský).

I tento fakt má určitou výpovědní hodnotu, jak aktivní jsou občané obou měst a jak vzájemně spolupracují. Lounský projekt Husovy Louny tak překročil hranice města a ovlivnil kulturní život i v nizozemském Barendrechtu.

Blanka Tomášková