Akce, jejíž výtěžek půjde na údržbu kostela sv. Václava ve Velké Černoci, se bude konat v sobotu 10. května od 14 hodin právě v tamním svatostánku.

Zájemci si budou moci prohlédnout obrazy a fotografie Petra Novosada, k poslechu bude hrát Dechový kvintet „4 1“ složený z hudebníků Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem a Severočeské filharmonie Teplice. Zazní také varhaní skladby v podání Anatola Čajky.