V neděli 16. srpna se bude konat v Dolním Ročově v barokním kostele Nanebevzetí P. Marie od 10 hodin tradiční poutní mše. Zpěvem ji bude doprovázet Ročovský pěvecký sbor.

Při této příležitosti pořádá Spolek pro obnovu Ročova výstavu starých pohlednic Ročova, Úlovic a Břínkova, kterou připravil David Hertl a Karel Mareš. Staré pohledy jsou porovnávány s dnešním stavem, což návštěvníka možná přinutí i k zamyšlení nad vývojem naší společnosti. Ve 13.30 hodin bude mít k výstavě průvodní slovo historik a architekt.

Akce bude obsahovat i prodejní výstavu keramiky Zuzany Bartlové. Výstava bude otevřena 16. srpna od 9 do 16 hodin. Výtěžek bude věnován na akce spolku, zaměřené na obnovu hodnot obce.

Během obou akcí je možno zakoupit publikaci Květy Marešové: Pověsti okolo Ročova, kterou letos Spolek vydal.

V sobotu 15. srpna od 20 hodin hraje na pouťové zábavě skupina Traxas.

(kch)