Vesmír v umění, v hudbě i ve filmu. Na toto téma se ponesou doprovodné akce k výstavě Kosmos Kamila Linharta v Galerii Benedikta Rejta v Lounech.

„Umělecké dílo nikdy nevisí jen tak ve vzduchoprázdnu, ať je jeho autorem umělec skupinový, nebo solitér. Vždy existuje nějaký kontext, myšlenkový, dobový, osobní. Výstavní projekty proto již tradičně doprovází řada akcí, které aktuálně představovanou osobnost a její tvorbu osvětlují z různých úhlů, a dávají poznat v úzkých i širších souvislostech,“ uvedla Lucie Šiklová, kurátorka Galerie Benedikta Rejta.

Výstava obrazů lounského rodáka a umělce, uspořádaná k nedožitému 90. výročí Kamila Linharta, potrvá do konce srpna, mezitím se uskuteční několik přednášek a koncertů. „Cyklus koncertů, tzv. Respirií, představuje téma kosmu v hudbě ve čtyřech tématicky ucelených blocích. Koncerty připravila, provází slovem a na cembalo interpretuje poslední absolventka paní profesorky Zuzany Růžičkové, Sylvia Georgieva,“ přiblížila L. Šiklová.

První z koncertů měli návštěvníci možnost poslechnout si v sobotu 10. dubna na vernisáži výstavy. Další Respirium pod názvem Barokní afektová teorie se uskuteční 24. dubna a bude se věnovat právě tomuto fenoménu. „Sylvia Georgieva se zabývala barokní afektovou teorií ve své disertační práci, a tak se osvětlení tohoto fenoménu slovem i hudbou posluchačům dostane z nejpovolanějšího zdroje. Nastíněn bude vývoj této teorie a její pronikání do vokální i instrumentální hudby, vztah hudby a rétoriky, a hudební figury jako nositelé mimohudebních obsahů. Autenticky ji Sylvia Georgieva na cembalo představí ve skladbách Johanna Kuhnau, Girolama Frescobaldiho, François Couperina a Louise Couperina,“ doplnila kurátorka.

Další dva koncerty se budou věnovat tvarům a symbolice matematických struktur v hudební kompozici ve skladbách Johanna Sebastiana Bacha (15. 5.) a pravidlům polyfonie ve 20. století (19. 6.)

Přední český astrofyzik, profesor na pražském ČVUT Petr Kulhánek přiblíží zájemcům v cyklu Akademie historii astronomie, moderní astrofyziku a teoretickou fyziku. První z přednášek Kosmologie v řece času proběhne v pátek 23. dubna v 17 hodin. Další přednáška osvětlí velký třesk a reliktní záření (Raný vesmír, 7. 5.), další se pak věnují osudu hmoty ve vesmíru a teorii relativity (Současný vesmír, 21 .5.), fyzice elementárních částic, kvantové teorii a problematice hmoty a antihmoty (Svět elementárních částic, 11. 6.), a teorii superstrun a jiných dimenzí (Cesta k úplnému poznání, 25. 6.).

Jak se vesmír, astrologie a fyzika prolíná s výtvarným uměním přiblíží Cyklus Lyceum, pracovníci galerie připravili tři přednášky – Obrazy univerza (13. 5.), Kosmologie a architektura (17.6.), Kamil Linhart a fyzika (8. 7.).

Osobnosti a tvorbě Kamila Linharta je věnována filmotéka. Ve středu 28. dubna bude v galerii promítán oblíbený film manželů Linhartových Pouto nejsilnější z roku 1945. Dalšími filmy pak budou: snímek o Kamilu Linhartovi Dotyky věčnosti (26. 5.), Surrealismus v Lounech (23. 6.) a mistrovské dílo režiséra Stanleyho Kubricka Vesmírná Odysea (28. 7.).