Malířka, fotografka a sochařka Ladislava Nouzecká představila ve Virtuálním muzeu ve Valči na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje své obrazy.

Expozice s názvem Křížová cesta – 14 zastavení odráží její duchovní postoj.

„Křížová cesta odráží nejen její náboženský postoj, ale filozoficky pro ni tato křížová cesta znamená daleko více. Každý člověk, jenž věří, snad pochopil, že tato dějinná událost popsaná v Bibli nemá jen charakter popisu posledních chvil Ježíše Krista na zemi, ale je to symbol, symbol každého z nás, naší životní cesty na tomto světě,“ prohlásila o výstavě kurátorka Jitka Kantová.

„Každý člověk si nosí svůj kříž… i já ho nosím. Postavy mají prázdné tváře, aby každý, kdo si je prohlíží, se mohl případně ztotožnit s každou z postav. Je těžké věřit, když vidíme současný svět, ale i právě proto by si měl víru každý najít,“ doplnila Ladislava Nouzecká. Na obrazech pracovala dva roky.

Slavnostní vernisáže, která se konala 30. března, se zúčastnila řada významných hostů, mezi nimi litoměřický biskup Jan Baxant, plzeňský biskup František Radkovský, představitel českoněmecké společnosti Günther Prillwitz a další. Slavnostní zahájení zpříjemnil hrou na saxofon Vítek Šašek. Obrazy budou k vidění do 14. května.

Ladislava Nouzecká se narodila v Lubenci na Podbořansku, vystudovala uměleckoprůmyslovou školu v Karlových Varech. V sedmadvaceti letech emigrovala, nejdříve do USA, poté do Kanady a nakonec zakotvila v Německu, kde vystudovala akademii výtvarných umění v Mnichově.