Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravila vzpomínkovou výstavu k 90. výročí narození lounského rodáka, malíře a pedagoga Kamila Linharta (1920 – 2006).

Výstava s názvem Kosmos, bude slavnostně zahájena v sobotu 10. dubna v 16 hodin.

Výstava navazuje na výstavní projekt z roku 2006, který byl zaměřen především na Linhartovy plasticko obrazové a reliéfní kompozice z 60. - 70. let, a představuje obrazy s tématikou, které se malíř věnoval od konce 70. do 90 let. Podařilo se sestavit ucelený soubor více než 60 obrazů, které jsou vystaveny ve dvou základních tématických a zároveň i formálních okruzích Makro– a Mikrokosmu.

Ohniskem Makrokosmu jsou Limitové kompozice, strukturální oleje z 80. let, tématicky se vztahující ke Kosmu jako prostoru Universa. S nimi souvisí časově předcházející i souběžné obrazy planet (Chladná záře, 1977, Z Kosmu, 1978) a Podzemních sluncí (1994), či varující Vetřelec (1993). Malířskými prostředky, především na Limitových kompozicích místy připomínajících paradoxně formálně informelní struktury, Linhart formuloval své kosmologické vize, úžas nad existencí v nekonečném vesmíru.

Pozvánka na výstavu Kamila Linharta

Ohnisko Mikrokosmu představují Jiné dimenze a s nimi spřízněné obrazy Z vesmíru a Hry superstrun z konce 90. let, zabývající se strunovou teorií. Tématicky se odvíjejí od jevů ze světa teoretické fyziky. Linhart zde volí zcela jiný formální výraz, pro který je typický jednotný čtvercový formát, zdánlivě artistní přístup a stříbrná barva. Tématem skrytého a přece jsoucího dalšího rozměru svoji nijak přespočetnou, ale významově závažnou a mimořádně soustředěnou uměleckou tvorbu, ve které se setkávají racionální a intuitivní postupy, symbolicky uzavřel.

Po zahájení výstavy, v 17 hodin, bude následovat koncert Pýthagorejci a Johannes Kepler.

Alica Štefančíková,
ředitelka GBR