Chcete vědět, jak se bavili Louňáci v dřívějších dobách?

Tak přijďte v sobotu 6. února do tamního muzea, kde bude v 17 hodin slavnostně zahájena výstava s názvem Společenský a kulturní život v Lounech v 19. a na počátku 20. století.

Výstava představí nejdůležitější spolky. „V tomto období fungovalo v Lounech na 100 spolku, proto jsou zastoupeny ty nejvýznamnější,“ přiblížil PhDr. Martin Vostřel, jenž výstavu připravil.

Výstava je doplněna dobovými fotografiemi a dokumenty. Cenným a o to ještě zajímavějším exponátem celé výstavy jsou rodinná alba lounských rodáků. Další zajímavostí jsou dopisy od významných osobností, návštěvníci se tak budou moci začíst do psaní od Antonína Dvořáka, Jaroslava Vrchlického, Svatopluka Čecha, Františka Palackého, Emila Holuba a dalších.

Spolky sdružovaly občany z nejrůznějších vrstev společnosti. Za nejvýznamnější lze považovat Sokol, Občanská beseda a Sbor dobrovolných hasičů. Spolky připravovaly kulturní a společenské dění ve městě, pořádaly tématicky zaměřené setkání, výlety, bály i sportovní vyžití.

Přímo s výstavou je spojena i přednáška, která se uskuteční ve čtvrtek 18. února. Výstava bude otevřena do 18. dubna.