„Vůdčí typ, ale přesto plachý a skromný. Věčný hledač.“ Těmito slovy popsal Jiří Menoušek výtvarníka Luďka Dvořáka při zahájení jeho výstavy s názvem Jak šel čas. V kavárně Vrchlického divadla v Lounech vystavuje jeden ze zakladatelů družení VOSA, což je zkratka volného sdružení amatérů.

Luděk Dvořák zdědil talent k malování po svém dědečkovi, akademickém malíři, i jeho tatínek rád usedl před plátno se štětcem v ruce. Sdružení VOSA společně s výtvarníky Josefem Zikou a Václavem Krejcarem zakládá v roce 1987. Hlavním zásadou VOSA se stala realizace výtvarné činnosti jako koníčka, při respektování rozmanitosti prací svých členů. Byl zamítnut jednotný výtvarný názor.

„Pokud jde o styl Luďkovy tvorby, patří, stejně jako já, k tzv. hledačům. Baví nás měnit náměty i malířské styly. Protože nejsme na malování finančně závislí, můžeme si dovolit ten přepych, že můžeme malovat jen když k tomu máme náladu a chuť, nemusíme upoutávat pozornost tím, že šokujeme diváka, ani úzkostlivě dbát na to, aby naše tvorba byla na první pohled zařaditelná a náš rukopis jedinečný. PR, neboli Public Relations, není naším pánem a proto ani my nejsme jeho otroky,“ uvedl mimo jiné J. Menoušek.

Výstava bude v divadle k vidění do konce dubna, Dvořáka následně vystřídají výtvarníci Jiří Menoušek a Václav Němčický.