Základní umělecká škola Louny je jednou ze třiceti základních uměleckých škol Ústeckého a Libereckého kraje, která vystavuje práce svých žáků výtvarného oboru v kostele sv. Ignáce v Chomutově.

Na přípravě výstavy se podílelo město Chomutov, Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Základní umělecká škola Chomutov a Krajská umělecká rada ZUŠ.

Výstava byla slavnostně zahájena 16. května. Celý obrovský kostel je zaplněn řadami dětských obrázků. Každá škola si nainstalovala sama svou kolekci prací a odborná porota pak vybrala nejlepší kolekce do celostátní přehlídky, která se bude konat v září ve Šternberku. Co škola, to jiný přístup, jiné techniky, jiný námět, jiné smýšlení a jiné vedení žáků. Všem jde ale o jedno – o rozvoj osobnosti dítěte a o rozvoj nejen jeho výtvarných schopností, ale i o rozvoj vnímání světa okolo sebe.

ZUŠ Louny reprezentují v Chomutově výtvarné řady: Nebe a peklo, na které pracovali všichni žáci Kateřiny Pacltové a Jany Molovčákové a tři autorské výtvarné řady na téma komunikace žáků Magdaleny a Markéty Parýzkových a Jana Šulce ze třídy Jindřišky Riedlové. Téma komunikace zpracovávali žáci Jindřišky Riedlové téměř celý rok, proto se nemohli zúčastnit současné výstavy, která se koná ve Vrchlického divadle, na téma Ze života hmyzu.

Do celostátního kola postoupily z Loun řady – Nebe a peklo a Komunikace Markéty Parýzkové a Jana Šulce. Oběma jmenovaným autorům je šest let. Všem úspěšným výtvarníkům patří gratulace. Výstava výtvarných prací potrvá v Chomutově do 12. června.

Jindřiška Riedlová