Od úterý 25. listopadu je v Žatci opět otevřena výstava Žatec – lazaretní město. Vypovídá o období, kdy ve městě bylo zdravotnické a proviantní zázemí rakousko - uherské armády. Tentokrát je expozice k vidění v rozšířené podobě a v hlavní budově žateckého Regionálního muzea K. A. Polánka. Přemístila se tam z Křížovy vily, kde byla od půlky září do začátku listopadu. V muzeu budou až do 30. prosince vystaveny i předměty, které předtím lidé neviděli.

„Výstavu jsme doplnili o trojrozměrné předměty zapůjčené ze soukromé sbírky a další věci, které jsme z prostorových důvodů nemohli vystavit v Křížově vile," uvedla Radmila Holodňáková, ředitelka muzea. Jde podle ní třeba o dobové medaile včetně proslulého vyznamenání za vojenské zásluhy Signum Laudis nebo části výstroje rakousko - uherské armády.

Jeden z exponátů výstavySoučástí výstavy je i didaktická aplikace pro děti, které si budou moci potěžkat plnou polní tehdejších vojáků a plnit nejrůznější úkoly s pracovními listy. „Určena bude především školákům, kterým chceme touto formou přiblížit jednu z etap žatecké historie," řekla ředitelka. Sloužit k tomu bude i vlastní muzejní brožura o Velké válce v Žatci, která na základě dochovaných materiálů přiblíží dnes již zapomenuté příběhy místních lidí. Křest publikace je chystán na prosinec.

V době první světové války Žatec sloužil především jako proviantní a také zdravotnické zázemí rakousko - uherské armády. „Žatec jako město s převahou německého obyvatelstva plnil tento úkol skutečně s nadšením, péče v lazaretech zřízených například v zimní škole, tělocvičně, kapucínském klášteře, budově Střelnice či v Bechertově továrně byla vskutku příkladná," uvedla Holodňáková. Vřelý vztah místních obyvatel k armádě dokumentuje i unikátní soubor fotografií z počátku války, který je součástí výstavy.

Nadšení z boje za císaře pána je patrné z účasti na městských slavnostech v prvních letech války. Patřilo k nim nejen tradiční slavnostní vyprovázení branců na frontu či oslavy císařových narozenin, ale také svěcení obrovského meče branců, který je rovněž součástí výstavy. Ta připomíná také účastníky bitvy u Zborova z řad Volyňských Čechů, kteří se po druhé světové válce usazovali na Žatecku.

Vladimír Škaloud