V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci probíhá výstava s velikonoční tématikou Jaro přišlo k nám. K vidění je na čtyři sta exponátů, hlavně kraslic, a k tomu tři desítky pomlázek z různého materiálu. Také různé netradiční pomlázky zhotovené například z těsta nebo rákosí. Návštěvníci výstavy, která potrvá do 1. května, mohou při návštěvě muzea hlasovat o nejlepší pomlázku.