Průvodci v historických kostýmech provedou návštěvníky interiéry, kde se odehrají scénky představující jednotlivé etapy historie zámku. Za návštěvu stojí také terasovité zahrady.

Promítat se bude část filmu Starci na chmelu, možné bude také navštívit expozici Jak se češe do věrtele, která je zaměřená na chmelové brigády v regionu v padesátých a šedesátých letech.