Spolek pro obnovu a oživení kostela sv. Václava v Radíčevsi zve na Andělský advent. Akce se koná v této vesnici u Žatce v sobotu 16. prosince od 16 hodin.

Kostelem zazní skladby na varhany, zpěv dětí ze žatecké mateřské školky Alergo, žáci Základní školy Petra Bezruče sehrají živý betlém. U kostela se chystá také jarmark.