V rámci nové výstavy s názvem Žatečtí živnostníci aneb Žatec a jeho obchody zachycené na dobových fotografiích, která se koná od 6. července do 21. září, bychom rádi oslovili žatecké občany – pamětníky nebo ty, kteří mají doma po svých rodičích a prarodičích nějaké dobové materiály, plakáty, vývěsní cedule či štíty zapomenuté na půdách… staré váhy, noviny, časopisy, fotografie zajímavých míst, krámků a zákoutí, pohledy, živnostnické listy, pracovní knížky, obaly, …prostě věci, které pro některé mladé znamenají jen „staré nepotřebné harampádí“ nebo nic neříkající papíry a doklady.

Přispějte k dalšímu poznání historie města a pomozte nám zápůjčkou těchto věcí k již zmiňované výstavě, případně i k dalším plánovaným výstavám, jako je: Srpen 1968 v Žatci, která se koná 24. srpna až 16. listopadu (Jeden den se všemi jeho souvislostmi pohledem města Žatec), Mnichovská dohoda 1938, která proběhne v době od 28. září do 16. listopadu (Mnichovská dohoda a její vliv nejen na život v tehdejší ČSR, ale také v pohraničí, konkrétně na Žatecku).

Libor Šebek, kurátor archiválií muzea K. A. Polánka v Žatci