V žateckém Regionálním muzeu K. A. Polánka začala v minulých dnech výstava o druhohorních zkamenělinách, které byly nalezeny v širším okolí města. Výstava Doteky vody aneb Život v pravěkých mořích širší žatecké oblasti, která přiblíží Žatecko na dně druhohorního moře, potrvá až do 21. dubna.

Muzeum výstavu připravilo společně s Radoslavem Kindlem z Občanského sdružení pro Lounsko - Rakovnicko - Kladenské Podlesí, které se zaměřuje na ekologii, historii a kulturu regionu na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje. „Hlavním tématem výstavy jsou druhohorní zkameněliny, které bude doprovázet více než desítka textů o zajímavých geologických lokalitách v širší žatecké oblasti. Okrajově výstava pojedná i o Lounsku a Rakovnicku," uvedla Jitka Krouzová, pracovnice muzea.

Zajímavé nálezy z regionu a Stroj času

Výstava se zabývá především nálezy zkamenělin ze Žatce, Března, Lipence, Kounova, Opočna, Touchovic, Zeměch i Břínkova. „Nechybějí ani živí současní tvorové, podobní těm, které návštěvníci vidí navždy uvězněné v kameni," dodala pracovnice muzea. Vstupné na výstavu je 30 korun, pro děti 20 korun.

Návštěvníci mohou současně s výstavou vidět v žateckém muzeu také novou stálou expozici Stroj času. Interaktivní expozice pracuje s dobovými fotografiemi z 19. a 20. století i moderními technologiemi, určena je především pro školní mládež. Úspěšní řešitelé úkolů z výstavy mohou objevit i poklad. Na internetových stránkách muzeum zveřejňuje seznam těch, kteří hrou prošli a objevili její tajemství.

Těšit se můžeme na kraslice

Na březen muzeum připravuje výstavu Kraslice na cibulovém loži, která bude mít vernisáž 7. března. „Návštěvníkům ukážeme nové přírůstky kraslic v naší sbírce zdobených tradičními i netradičními technikami, které pro nás vyrobily malérečky z celé České republiky. Novinkou jsou letos kraslice vyšívané rybími šupinami," láká muzeum návštěvníky.

Vanda Králová