V pátek 6. listopadu vyvrcholil projekt Husovy Louny 2015. Projekt byl zaměřen na připomenutí 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa.

K realizaci tohoto projektu se spojila Církev československá husitská NO Louny, Základní umělecká škola Louny, Městská knihovna, Oblastní muzeum, Městské informační centrum a Okresní archiv. Po celý rok probíhala řada kulturních a společenských akcí, které byly tomuto významnému výročí věnovány.

Základní umělecká škola Louny navázala spolupráci s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem a herečkou Táňou Fischerovou a z této spolupráce vzniklo CD Mistrům Janům, které bylo vysláno do života právě v pátek 6. listopadu.

Téměř zcela zaplněné hlediště Vrchlického divadla si vyslechlo Danielem Dobiášem zhudebněné středověké texty, jejichž interpretace se ujali žáci a učitelé ZUŠ Louny, Daniel Dobiáš a Táňa Fischerová. Krásné melodie jsme si vyslechli v podání Veroniky Studené, Kateřiny Ondryášové, Jaroslava Parmy, Agáty Bittnerové, Kateřiny Štolové, Renaty Friedlové, Petra Novotného, žákovské hudební skupiny The Blueberries pod vedením Jana Stehlíka. Pod vedením Evy Kleinové vystoupil pěvecký sbor Sboreček, pod vedením K. Štolové a R. Friedlové Carmen a pod vedením V. Studené Iluze. Závěr koncertu patřil hudební skupině JazzCase a písni Mistrům Janům.

Sudičkami pro nově zrozené CD byl pražský biskup CČSH David Tonzar, starosta města Radovan Šabata a ředitelka Základní umělecké školy Louny Jindřiška Riedlová. Každý z nich popřál CD hodně spokojených posluchačů a krásných chvil strávených s tímto CD.

Všem učitelům a žákům ZUŠ Louny, kteří se na vzniku tohoto CD podíleli, patří velký dík za obrovský kus dobře odvedené práce, největší ovšem Jiřímu Soukupovi, který celou nahrávku realizoval. Za finanční podporu děkujeme Ústeckému kraji, Státnímu fondu kultury ČR a Nadaci Živost umělce. Přejeme vám všem, ať se Mistrům Janům líbí.

Ivana Derflerová