Od 1. ledna do 30. června 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že oblast mládeže je jedním z oficiálních témat českého předsednictví, rozhodlo MŠMT o vyhlášení kampaně pod názvem Evropa mladýma očima, která bude probíhat po celou dobu českého předsednictví. Základní umělecká škola Louny je jednou z institucí, která byla vybrána, aby uspořádala akce v rámci této kampaně.

Šance pro Evropu je název projektu, který ZUŠ Louny bude realizovat během celého prvního pololetí roku 2009. Projekt se skládá z několika stěžejních akcí. V lednu škola vypíše výtvarnou soutěž pro děti s názvem Evropa očima dětí na téma hlavní města členských států Evropské Unie. Do soutěže budou přijímány pouze barevné obrázky, čtvercového formátu 21 x 21 cm. Porota, složená z učitelek výtvarného oboru, vybere 32 obrázků, ze kterých pak škola vydá oblíbenou společenskou hru PEXESO. Na jednotlivých hracích kartách budou namalována hlavní města všech členských států EU. Hráči si tak budou hravou formou osvojovat zeměpisné znalosti o státech Evropské Unie. Ocenění za nejlepší práce spolu s vydaným pexesem bude autorům předáno na Slavnostním koncertě 6. května ve Vrchlického divadle. Výstava vítězných výtvarných prací se bude konat v divadle v době konání slavnostního koncertu, v sále a foyere ZUŠ Louny.

Další akcí, pořádanou v rámci projektu, bude III. ročník oblastního festivalu pěveckých sborů Lounska – Dokud se zpívá…, který bude pořádat ZUŠ Louny spolu se ZUŠ Postoloprty 20. dubna v lounském divadle.

Projekt vyvrcholí na Mírovém náměstí prázdninovým happeningem pro děti, který proběhne 12. června, Rozsvícení prázdninového stromu, který bude pořádat spolu s uměleckou školou kulturní komise RM Louny, a kde budou účinkovat soubory ZUŠ Louny a ostatních lounských škol. Děti vedle sledování připraveného programu, dostanou možnost ozdobit svým balónkem prázdninový strom a napsat své prázdninové přání.

Jindřiška Riedlová,
ředitelka ZUŠ Louny