Základní umělecká škola Louny tradičně uzavírá školní rok Prázdninovým happeningem. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. V úterý 28. června se v 16 hodin otevřela brána zahrady ZUŠ a pro žáky, jejich rodiče a i příznivce školy byla připravena spousta hudby a zábavy.

O dobrou hudbu se přímo na zahradě školy postarala žákovská hudební skupina The Blueberries pod vedením učitele Jana Stehlíka a Big band pod vedením učitele Milana Bitnera.

Pro všechny přítomné děti byly připraveny tvůrčí dílny v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Výsledky svého tvůrčího nasazení pak děti předvedly přítomnému publiku a sklidily zasloužený bouřlivý potlesk zcela zaplněné zahrady. Při tomto krásném setkání byly rovněž rozdány pamětní listy žákům Předkolečka a Kolečka předškoláků.

Děkujeme všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci Prázdninového happeningu, který byl, jako ostatně vždy, skvělou tečkou za velice úspěšným školním rokem.

(jr, ok)