Rok 2016 je věnován v České republice 700. výročí narození Karla IV., jedné z nejvýznamnějších postav našich i evropských dějin. Základní umělecká škola Louny připravila k tomuto významnému výročí projekt Poselství Karla IV., který se zapojuje do celoměstského projektu Lucemburské Louny 2016.

V rámci tohoto projektu škola připravila řadu výstav, koncertů a tradiční Projektové dny pro mateřské a základní školy. Stěžejní součástí projektu je realizace hudebního CD s názvem Poselství Karla IV., kterým ZUŠ Louny navazuje na úspěšnou spolupráci s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem. Křest CD proběhne ve čtvrtek 16. června ve Vrchlického divadle v Lounech. Součástí projektu je rovněž účinkování pěveckého sboru Carmen v Německu a Maďarsku, kam je do svého programu pozval právě Daniel Dobiáš.

Dubnový festival

Dalším velkým projektem, který ZUŠ Louny podala, je již X. ročník festivalu sborového zpěvu s využitím Orffova instrumentáře Hrajeme s Orffem. Samotný festival se uskuteční v sobotu 23. dubna ve Vrchlického divadle v Lounech a přípravy na něj jsou již nyní v plném proudu.

ZUŠ Louny na Ministerstvu školství podala projekt s názvem: K čemu Slunce, když není den? Jeho obsahem je vytvoření výukového materiálu pro základní umělecké školy v České republice na téma holocaust. A v neposlední řadě se lounské umělecké škole podařilo navázat spolupráci s německým Thumem a společně podaly na Euroregion projekt Velikonoční tradice v Krušnohoří nejen o společném koncertování a setkávání.

Ivana Derflerová