Dva autobusy plné dětí a mládeže přijely v pátek 15. června. Zhruba polovina je výtvarníků, pro které pedagogové ZUŠ připravili výtvarnou dílnu. Druhá polovina jsou tanečníci, kteří měli mít své vystoupení na lounském Mírovém náměstí v pátek během happeningu. Děti ale podlehly únavě po dlouhé cestě, a tak se vystoupení nekonalo.

V sobotu oba autobusy vyjely do Žatce, kde si prohlédly chmelařské muzeum a chrám Nanebevzetí Panny Marie. Zaujalo je také panorama města z radniční věže. V odpoledních hodinách po prohlídce zámku v Krásném Dvoře děti malovaly své kouzelné obrázky v tamním parku. V neděli se vrátily plny krásných dojmů z Karlových Varů. V pondělí si prohlédly lounská zákoutí. Kromě toho proběhla beseda. V úterý bude prohlídka Loun pokračovat.

Výtvarníci budou kreslit a tanečníci tančit v lounské ZUŠce. Skupina bude z Loun odjíždět ve středu 20. června, po přijmutí na radnici starostou města Janem Kernerem. Před odjezdem z naší země je ještě čeká zastávka v Praze, aby si prohlédly historické památky našeho hlavního města.