V pondělí 1. září zahájila školní rok také Základní umělecká škola Louny.

Hned první den byla škola po celý den plná lidí. Konala se tam schůzka rodičů nových žáků s ředitelkou školy a stávající žáci školy si u svých učitelů domlouvali rozvrhy. Někteří žáci měli již první vystoupení v tomto školním roce.

Vrchlického divadlo v Lounech zahajovalo divadelní sezónu, kde se představil Dechový orchestr ZUŠ pod vedením Jaromíra Laksy a žákyně tanečního oboru - mažoretky Lenky Havlištové a Jiřiny Gruntové. Vlastní výstavu porcelánu pod názvem Latinobíle připravila učitelka výtvarného oboru Jana Molovčáková. Výstava se bude konat v sobotu 13. září od 15.00 hodin ve Smolnici čp. 4. Na vernisáži budou účinkovat učitelé ZUŠ Louny Kateřina Štolová (zpěv), Martina Podaná (klavír) a Josef Gunár (housle).

O výuku v ZUŠ ve všech čtyřech oborech je veliký zájem. Někteří učitelé mají již své třídy zcela zaplněny a nové žáky již nemohou přijímat. Veliký zájem je také o novou výuku - multimédia nebo o Kolečko předškoláků. Do oddělení multimédií ještě mohou být noví žáci přijímáni, ale do Kolečka jsou již žáci odmítáni. Také v letošním školním roce přichází ZUŠ Louny se zcela novými projekty. Paní učitelka Lenka Havlištová zahájí novou výuku společenského tance dětí ve věku 5 – 6 let. Tato výuka je pro žáky ZUŠ zdarma. Novou výuku spolu povedou také Jindřiška Riedlová s Igorem Rjabikovem.

Pro děti ve věku od 3,5 do 4,5 let připravili projekt Hrajeme si s písničkou, kde budou úplně nejmladší žáci školy zpívat, hrát, tančit a malovat. Děti se za pomoci rytmických nástrojů naučí základní hudební činnosti. Cílem je zábavnou formou her a melodií objevovat v dětech jejich možnosti, nadání a talent. V tomto projektu jsou ještě volná místa. V novém školním roce pokračuje spolupráce ZUŠ s lounskými školami. V MŠ Přemyslovců pod vedením J. Laksy probíhá výuka hry na zobcovou flétnu. V ZŠ Školní probíhá opět výuka sborového zpěvu pod vedením K. Štolové. V základní škole v Postoloprtech probíhá nadále výuka historického šermu pod vedením Petra Dočkala. Začíná se rozvíjet spolupráce i s ostatními ZŠ, například pěvecký sbor v ZŠ Bítozeves pod vedením Veroniky Studené.

Jindřiška Riedlová