Předchozí
1 z 3
Další

David ŠebestaZdroj: Deník / Petr Kinšt

Jeho velkým koníčkem je regionální historie, je zakladatelem Okrašlovacího spolku Budíček, který se zabývá obnovou místních památek a pořádáním komunitních akcí. Jeho členové a příznivci se ve Vroutku starají o kostel Jana Křtitele, snaží se o postupnou opravu, pořádají v něm různé akce. Dokončují obnovu drobných památek v krajině kolem Vroutku, u kterých se zároveň snaží dopátrat, za jakých okolností vznikly. „Vnímám jako důležité nejen památku opravit, ale najít k ní příběh, kdo ji postavil a proč. To se nám daří tak v polovině případů. Někdy jsou to velmi zajímavé příběhy, které pak dávají danému místu jiný nádech,“ říká David Šebesta.

David ŠebestaZdroj: Deník / Petr Kinšt
K památkám na Podbořansku zná takových příběhů několik. „K těm z mého pohledu nejzajímavějším, ke kterému se nám podařilo dopátrat, je příběh, který se váže k Božím mukám u Vesců, což je vesnička kousek od Vroutku. Muka jsme našli díky údajům z historické katastrální mapy, v místě po nich nebylo na první pohled ani památky. V keři jsem našel jen kousek ze země vyčnívající kvádr z červeného kryrského pískovce,“ vzpomněl.

David ŠebestaZdroj: Deník / Petr Kinšt
Po odstranění náletových keřů a zeminy se objevily další části ze tří metrů vysoké památky. „Nechali jsme vše vyčistit a opravit restaurátorkou, vyšlo to na 120 tisíc korun. Nadace ČEZ a nadace Občanského fóra nám dohromady přispěly částkou 75 tisíc korun, opravená Boží muka se vrátila na své místo loni. Ve spolupráci se Státním archivem v Lounech a diecézním archivem v Litoměřicích se podařilo najít opis původního nápisu,“ vysvětlil David Šebesta. Boží muka nechali postavit manželé Schneckovi z Vesců na paměť zázračného přežití jejich syna, kterého přejel vůz plný obilí. Stálo tam mimo jiné: Já, Josef Schneck, ve věku pouhých sedmi let, Bůh mě zachránil. Rodiče, dávejte pozor na své děti, zde jsem byl 8. srpna 1829 vystaven smrtelnému nebezpečí. „Ukazuje se, že některé starosti lidí jsou stále stejné. V tomto případě strach rodičů o své dítě,“ říká David Šebesta.