Dobrá kondice české ekonomiky se bezesporu příznivě projevuje i na Lounsku. Výjimkou není ani závod japonské společnosti Fujikoki Czech, který již čtrnáctým rokem působí ve zdejší průmyslové zóně. A stejně jako obecně i tady platí, že lidé rostou s firmou, která začínala s dvěma třemi desítkami lidí vyrábět, přesněji řečeno montovat, několik set expanzních ventilů používaných do klimatizací osobních aut. Dnes díky svým téměř 250 pracovníkům prodává ročně přes sedm milionů těchto výrobků přes výrobce klimatizací polovině výrobců aut na evropském kontinentu a objem produkce v zavedeném nepřetržitém provozu po sedm dnů týdně a čtyřiadvacet hodin denně dále roste.

V horizontu dvou let se současná budova výrobního závodu v Průmyslové ulici podstatně zvětší, aby byl dostatek místa pro nové stroje, skladové prostory, ale také pro zázemí, mj. i denní místnost pro zaměstnance.

Růst s sebou přináší i zvýšené nároky, a proto se firma snaží za požadované nasazení zlepšovat pracovní a životní podmínky tak, aby se zlepšovala i kvalita života. Příkladem je prodloužení dovolené o další týden pro všechny zaměstnance hned od nástupu, „snížení" počtu směn zavedením dvanáctihodinového režimu a s tím i zvýšení počtu volných dnů mimo směny pro provoz montáže.

Také roste počet akcí pořádaných pro zaměstnance. Přitom se využívají organizační, ale i tvůrčí schopnosti zaměstnanců, kteří tak mají příležitost předvést se po „nepracovní" stránce. Jako akce „zaměstnanci zaměstnancům" se tento přístup s úspěchem realizoval již při loňském vánočním večírku, a také u příležitosti letošního červnového Rodinného dne. Na podzim se plánuje výlet zaměstnanců na jižní Moravu. V průběhu roku jsou pořádány sportovní akce, jejichž organizátoři se rekrutují ze zaměstnanců. Nedávno se tak uskutečnil tenisový turnaj, minulý víkend proběhl turnaj v odbíjené za účasti i „mimofiremních" týmů.

Aby dobrá kondice firmy mohla nadále trvat, jsou kromě dostatku zakázek, odpovídajících prostor a potřebné technologie klíčovou podmínkou lidé, kteří ve společnosti pracují.

Velkou část zaměstnanců tvoří lidé, kteří jsou ve firmě zaměstnáni delší dobu, dvanáct z nich dokonce od prvního roku 2002.

Firmá vítá nové posily, například zručné operátory pro výrobní linky nebo pracovníky z oboru elektro, kteří se starají o jejich údržbu a další zlepšování. Firma jde cestou zaměstnávání pracovníků, kteří se od počátku stávají kmenovými zaměstnanci.

Brány firmy jsou otevřeny i pro exkurze, čehož využívají hlavně školy. Ze středních škol tam každoročně několik žáků koná praxi. Možnost seznámit se s firmou však není omezena jen na školy. Vážným zájemcům o práci či spolupráci se lidé z firmy rádi věnují.

Pavel Škorpil