Barokní jižní Čechy v Radíčevsi u Žatce. Tak jsem si připadal v sobotu 19. prosince odpoledne při charitativním jarmarku v kostele Sv. Václava v Radíčevsi u Žatce. Nádherně rekonstruovaný barokní svatostánek s typickým lidovým českým barokním interiérem. Plný kostel lidí a hlavně dojemné předvedení živého betléma dětmi, narození Ježíška i s třemi králi. Ano, včetně vánočních písní nic lepšího nemohlo zaznít v tomto kostele, než zpěv dětí doprovázený hudbou.

Celou akci uspořádal Spolek pro obnovu a oživení kostela sv. Václava.

Pro mne osobně bylo radostné slyšet žesťové kvarteto ze třídy učitele Jaromíra Laksy ze Základní umělecké školy v Lounech a již zmíněný zpěv a představení živého Betléma v podání žáků Základní školy Petra Bezruče ze Žatce.

Po skončení si mohli návštěvníci koupit svařené víno, čerstvý kravský sýr a ořechová jádra s cukrem nebo naložená v medu. Ale i malé upomínkové předměty a charitativní kalendář.

Balonky s přáním

Organizátoři, jejichž duší je sympatická paní Marie Kunešová, připravili pro děti i vypouštění balonků, když předtím děti napsaly na papírek přání Ježíškovi a po přivázání jej pustili k němu „do nebíčka". Na závěr poděkovala za hojnou účast všem M. Kunešová, s přáním, že tak jak dříve byly kostely místem pro kulturu, se tímto místem stane nově nádherně rekonstruovaný kostel Sv. Václava v Radíčevsi. Věřím, že tento kostel má velkou budoucnost, zvláště podaří-li se v něm instalovat i varhany, nedílnou součást baroka.

Opět se potvrdilo, že v našem regionu jsou schopní zanícení lidé, kteří chtějí svojí osobní angažovaností obnovit památky na minulost včetně zvyků a obyčejů. A venkovské české baroko je pro to, ale i pro obnovení ducha, mravů a tolerance, ideálním příkladem.

Chci vyjádřit všem členům Spolku pro obnovu a oživení kostela Sv. Václava v Radíčevsi v čele s Marií Kunešovou obdiv a úctu za dokončené dílo s přáním jen samých radostných zážitků z tohoto svatostánku.

Bohumil Řeřicha,
Podbořany