Řeší se dvě lokality. Za garážemi na poli nalevo od silnice na Holedeč, nebo na poli za bývalým Teskem napravo od zmíněné silnice. Obě jsou od sebe vzdálené několik set metrů, každá má své příznivce a odpůrce. Ani jedno z míst zatím ale nemá v žateckém zastupitelstvu potřebnou většinu zastánců.

Lokalitu nalevo od silnice preferuje sportovní komise a doporučili ji také úředníci radnice. Podle územního plánu je ale místo určené pro bytovou výstavbu, pokud by tam měla hala vyrůst, je potřeba ho změnit. O pozemky projevil zájem developer, který tam chce bytové domy stavět. Někteří zastupitelé proto chtějí místo ponechat jeho v územním plánu nyní stanovenému účelu a preferují druhou lokalitu – pole za bývalým Teskem. Argument pro tuto lokalitu zní, že tam město vlastní více pozemků pro případný další rozvoj sportovních aktivit. U prvního místa by je muselo koupit od státu.

Potíž s duhou lokalitou za bývalým Teskem je ale ten, že existuje záměr, který počítá s jeho jiným využitím – zcela novým parkem, který bude sloužit hlavně lidem z blízkého sídliště Jih. Podle odborníků by nová bytová výstavba mohla probíhat v jeho sousedství, naopak sportovní halu stavět v tomto místě nedoporučují.

Pokud má hala v Žatci vyrůst, musí zastupitelé nějak rozhodnout. Je třeba ale všechny argumenty dobře zvážit, jejich verdikt ovlivní život lidem v této části města na desítky let. A sportovci? Těm je jedno, zda bude hala tam, nebo o pár set metrů o kousek vedle. Hlavně aby vůbec byla.