V minulých dnech jsme si připomněli dvě kulatá výročí. Osmdesát let od okupace naší země německou armádou a dvacet roků od vstupu České republiky do NATO. Obě události měly a stále mají významný vliv na nynější život v okrese Louny.

Osudný březen 1939 byl dalším zásadním mezníkem v rychlé proměně Lounska, Žatecka a Podbořanska. Těžko bychom hledali v české historii paralelu, kdy došlo během relativně krátké doby k tak zásadní výměně obyvatel. Za deset let od roku 1938 velká část obyvatelstva dnešního okresu Louny nuceně odešla, tisíce lidí, hlavně Židů, zemřely. Němci vyháněli (a také zabíjeli) Čechy, po skončení války zase Češi odsunuli (a také zabíjeli) Němce. Význam slov vyhnat a odsunout je v tomto případě stejný – tisíce Čechů a Němců musely opustit své domovy, města a vesnice.

Ilustrační foto Centrum Žatce
V Žatci řeší, jak oživit centrum

Petr KinštZdroj: Deník/Karel PechI přes snahu o dosídlení oblastí s dřívější německou většinou Čechy z vnitrozemí a ukrajinské Volyně počet obyvatel razantně klesl. Zvláště na venkově Žatecka a Podbořanska. Jeho život navíc poznamenaný čtyřmi desítkami let socialistického hospodaření se z toho nevzpamatoval dodnes. V některých kdysi prosperujících vesnicích se stovkami obyvatel dnes žije pár lidí.

Rovněž hlavně o lidech je i druhé výročí, které jsme si připomněli. Dvacet let od vstupu ČR do Severoatlantické aliance. Pod jejím praporem se žatečtí vojáci, ve městě jich má základnu několik set a do Žatce se kvůli službě v armádě mnozí z nich přistěhovali, účastnili řady zahraničích misí. Zvláště ta v Afghánistánu v rámci války proti terorismu je bolestná. Je to právě žatecká 4. brigáda rychlého nasazení, která v této divoké zemi ztratila několik svých příslušníků.

Staročeský bál v lounské sokolovně.
FOTO: Sokoli si zatančili na Staročeském bále

Přestože NATO s tamním radikálním hnutím Tálibán válku nevyhrává, oběť českých vojáků určitě není zbytečná. V neposlední řadě ukazuje, že se naše země za těch 20 let stala spolehlivým členem Severoatlantické aliance. Spojenectví, které by mělo zaručit, že nás žádná země už nebude okupovat. A že žádná další dramatická výměna obyvatel okresu Louny spojená s hromadným vražděním lidí se už konat nebude.