V Žatci se patnáct let řeší, zda soukromý investor může postavit vodní elektrárnu na jezu na řece Ohři. Vedení města je dlouhodobě proti. Ačkoliv se za tu dobu několikrát změnilo, v názoru je konstantní. „Elektrárnu na jezu nechceme, narušila by naši odpočinkovou zónu,“ zní několik let ze žatecké radnice. Soukromý investor hrozí žalobou za ušlý zisk, u soudu se chce domáhat náhrady škody.

Spor o elektrárnu v Žatci je zajímavý. Na jedné straně stojí ekologicky prospěšný projekt investora, na druhé straně je zájem města, které nechce připustit vznik údajně rušivého elementu v části Žatce.

Výstavba malých vodních elektráren zapadá do konceptu zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. V našich podmínkách jde hlavně o vítr, sluneční záření a právě vodu. Tzv. zelená energie přispívá ke snižování emisí škodlivých plynů. Žatecký jez je jedním z posledních, kde elektrárna na Ohři není.

Poslední vývoj na trhu s elektřinou ukazuje, že spoléhat se jen na výrobce zelené elektřiny nemůžeme. Bez uhlí, jádra nebo zemního plynu se zatím neobejdeme. Plánovaný výkon vodní elektrárny v Žatci bude relativně malý, zda se postaví, nebo ne, je z tohoto pohledu jedno. Argument o nezbytnosti projektu tak padá.

Vedení Žatce je třeba za konstantní postoj v této věci pochválit. Jasně říká svůj názor a toho se dlouhodobě drží. Elektrárna se do daného místa opravdu nehodí. Uvidíme ale, zda argumenty města v případném soudním sporu obstojí.