Na lounské ZŠ Přemyslovců proběhl 21. a 22. ledna kurz výroby sýrů pod vedením zkušeného lektora Vojtěcha Tomse, který k nám zavítal až z Litomyšle.
O kurz byl obrovský zájem, takže byl beznadějně obsazen již dlouho před konáním.

Mírně pokročilí i naprosto nezkušení účastníci se seznámili s historií výroby sýrů a v průběhu dvou dnů si vyzkoušeli výrobu tvarohu, čerstvého sýra, korbáčků, jadelu, parenic, oštěpků, kyperského Halloumi, ale i zrajících sýrů Jack a Morbier.

Atmosféra byla po oba dva dny naprosto úžasná a účastníci byli nadšeni nejen získanými vědomostmi, ale i perfektním zázemím a zajištěním maximálního servisu ze strany školy. Tímto velmi děkujeme vedení školy za poskytnutí naprosto dokonalých podmínek pro zdárný průběh kurzu.

Ze strany lektora vyplynulo přání kurzy na ZŠ Přemyslovců v Lounech pořádat i do budoucnosti, takže vy, kteří jste to nestihli nyní, máte šanci příště.

Ivana Oberleutnerová