U vstupní brány jsme obdrželi plánek zahrady s úkoly, které na nás již čekaly. Promysleli jsme si směr a cíl trasy a vyrazili. Čekalo nás osmnáct stanovišť, kde jsme museli zodpovídat různé otázky spojené s vědou, historií a životem v zámku. Úkoly nás provedly celou zahradou, která byla vybudována částečně podle francouzského a částečně podle anglického stylu.

Když jsme zvládli tento úkol, uvítaly nás komnaty zámku. A jaké bylo naše překvapení, když jsme se tady setkali s takovými osobnostmi, jakými byli třeba Jan Jessenius, Tycho de Brahe, Prokop Diviš, Josef Ressl a mnozí další. Mile nás přivítali a současně nám představili svoje vynálezy, vědecké studie i lékařské techniky. Žasli jsme nad jejich skromností i ochotou podílet se o tak úžasné objevy. Někteří si nás dokonce vybrali jako modely pro svoje bádání.

Zámkem jsme díky historickým postavám propluli jako ve snách a už na nás čekalo vystoupení. Jaké? Samozřejmě historické. Rytíři dvou sousedních zemí se bili, kdo s koho. Fandili jsme čestným rytířům, bavili se nad taktikou slabších a obdivovali zbroj a odhodlání k boji.

A jako v každé pohádce zvítězila čestnost, moudrost a láska - tentokrát k historii. A co bylo tím záhadným pokladem? Věda, moudro, talent i nekonečné pokusy a omyly vedoucí jednou k posunu lidstva o mílový krok kupředu. Třeba i z nás budou jednou vědci, badatelé, výzkumníci či lékaři, před kterými lidstvo poklekne.

Objevte i vy svůj záhadný poklad s bytostmi, které vám rozšíří obzory, obohatí o nové poznatky a přiblíží dobu, kdy tyto objevy vznikaly.

Marta Karasová,
DD, ZŠ a SŠ Žatec