Výpověď redakci, jejíž články se mi nelíbí, je krok, který současnému vedení města v ničem nepomůže. Redakce se jen prostě přestěhuje jinam a nepříjemné články stejně budou vycházet dál. I když bude radnice tisíckrát přesvědčovat lidi, které to zajímá, že o nic nejde, jen o výši nájmu, stejně každý bude cítit, že důvody jsou jiné, protože kdyby ne, věc by se určitě dala řešit jinak.

Kdyby šlo jen o prostou výši nájemného, stačil by jeden telefon z radnice do redakce a následné jednání o nové ceně. Teprve pokud by redakce zdražení odmítla, pak by přišla výpověď a hledání nového nájemce, ochotného platit víc. To je obvyklý postup. Ale tady k němu nějak nedošlo, výpověď byla rychlejší.

Střet je typickou ukázkou, jak může být využita politická moc ke znepříjemnění situace oponenta. Vedení města mohlo zůstat nad věcí, nad články se pousmát nebo mávnout rukou a pochopit, že k demokracii patří i opačné názory a tolerance. Výpovědí si radní města v očích lidí podle mě spíš uškodili sami sobě.