Oslavy Základní a mateřské školy Nové Sedlo, spojené s vánočními svátky, probíhaly letos na několika místech a několika způsoby.

Již 4. prosince přišly děti z MŠ a žáci ze ZŠ spolu se svými učitelkami zazpívat koledy v rámci rozsvícení vánočního stromu obce na zahradě školního areálu.

V pátek 11. prosince potěšili žáci ze ZŠ v doprovodu třídní učitelky J. Zamrzlové a vychovatele družiny P. Matise klienty novosedelského domova s pečovatelskou službou zpěvem českých koled za kytarového doprovodu.

V pondělí 14. prosince se konala tradiční vánoční besídka pro rodiče a přátele školy v prostorách společenské místnosti nad pohostinstvím. Děti z MŠ a žáci ze ZŠ předvedli pásmo vánočních říkánek, básní, koled, taneční vystoupení a dramatizaci pohádky O dvanácti měsíčkách. Všem se vystoupení povedlo a potěšilo tak početné obecenstvo rodičů, prarodičů, kamarádů a bývalých žáků školy.

Hned za dva dny, ve středu 16. prosince, se konal koncert žateckého sboru Camerata při ZUŠ v kostele sv.Václava v Novém Sedle. Také zde přispěli děti i žáci k vánoční atmosféře, když se na závěr koncertu připojili svým zpěvem koled.

Poslední akce proběhla již ve škole poslední vyučovací den, v úterý 22. prosince. Všichni jsme si zpříjemnili pobyt ve škole malým posezením a občerstvením jak u dětí v MŠ tak žáků v ZŠ. Děti se vzájemně obdarovaly malými dárky. Poté v 10 hodin všichni obklopili vánoční stromek, pod kterým již čekaly vánoční dárky pro všechny. Nadělil a přinesl je Ježíšek, některé z nich s přispěním financí školy a některé s přispěním sponzorů. Ti se podíleli hlavně na dárcích - pomůckách pro děti v mateřské škole.

Všem velice děkujeme, přejeme mnoho zdraví a pohody v novém roce 2016 a těšíme se na další spolupráci.

M. Dvořáková,
vyučující ZŠ Nové Sedlo