Státní svátek v Opočně u Loun si již mnoho let připomínají v místní sokolovně slavnostním setkáním, besedou a dalšími doprovodnými akcemi. Nebylo tomu jinak ani v roce letošním, kdy zaplněný sál byl svědkem důstojného programu.

V úvodu vystoupil pěvecký soubor Kvítek z Loun s československou státní hymnou. Po ní uvítal starosta obce Václav Fyman všechny přítomné a připomněl jim události, které vedly ke vzniku Československa pře 97 lety. Následovalo další pěvecké vystoupení souboru Kvítek.

Dojemným bodem programu bylo udělení Řádů knížete Oldřicha za odvahu a věrnost čtyřem občanům Opočna - Jaroslavu Holému, Janu Šimkovi, Janu Kučerovi a Petru Dvořáčkovi. Současně bylo předáno granátové srdce lidickému přeživšímu dítěti Pavlu Horešovskému z rukou vedoucí lounského Klubu seniorů jako projev uznání za jeho dlouholeté snahy o porozumění mezi Čechy a Němci a pomoci k udržování živé historie Lidic.

Druhá část slavnostního odpoledne patřila besedě s historikem a spisovatelem Pavlem Kosatíkem, kterou moderoval Robert Tamchyna. Pavel Kosatík se věnoval zejména roli T. G. Masaryka při vzniku našeho státu, Janu Masarykovi, operní pěvkyni Jarmile Novotné, atentátu na Heydricha, ale nevyhnul se ani zmínce o knížeti Oldřichovi nebo o současné situaci s imigrantskou vlnou. Na závěr velice ocenil skutečnost, že si i v tak malých obcích připomínají vznik Československa. Nechyběla ani autogramiáda.

Mirek P. Blažek