Mezioborová skupina osmi odborníků sdružená pod názvem Neolokátor dokončila letos v dubnu v Postoloprtech terénní činnost. Výsledkem několikatýdenní práce mladých vysokoškoláků bylo zpracování odborné studie, která pojmenovala nejdůležitější rozvojové potenciály města Postoloprty a okolí z pohledu čtyř oborů architektury urbanismu, sociálních věd (geografie/antropologie), geobotaniky a historie.

Mladí studenti byli překvapeni z pestrosti objevů přírodního a historického dědictví a své nadšení se pokusili předat místním obyvatelům. Například přírodovědec Albert Šturma zde uskutečnil komentovanou botanickou exkurzi v terénu pro veřejnost, ke které se připojilo kolem tří desítek místních obyvatel. On sám byl z objevů v okolí nadšený a doporučuje založit naučné stezky.

„Za zviditelnění rozhodně stojí základní osy postoloprtské krajiny řeka Ohře a říčka Chomutovka a krajina, která na ně přímo navazuje. Nejde jen o koryto řeky samotné podstatné jsou i historické stopy měnícího se koryta Ohře během zhruba 1,5 milionu let nazpátek, nejčastěji v podobě různě patrných starých meandrů a dávno opuštěných erozních svahů a pozůstatků říčních teras. Tyto úseky patří mezi to nejcennější a nejzajímavější, co krajina v okolí Postoloprt nabízí. Významný je také komplex bílých strání a opukových lomů v lokalitě Bílá hora, který je bohužel v tristním stavu jak díky zarůstání dřevinami, tak díky monumentálnímu hromadění odpadků na černých skládkách. Za zvýraznění také velmi stojí zaniklá důlní krajina v okolí Šafranice systém hald, zamokřených depresí a pralesovitých sukcesních lesíků je v intenzivní zemědělské krajině unikátní a stojí za zachování a citlivé zpřístupnění návštěvníkům. Okolí Postoloprt je dost pestré, některé úseky krajiny téměř neobjevené a je to škoda. Pokud bude takové objevování a zpřístupňování probíhat citlivě, tak věřím tomu, že se z města stane výrazně atraktivnější a pestřejší místo pro život. Bez nadsázky v takových Postoloprtech bych si dokázal představit i svůj vlastní život, neboť jde o z velké části neobjevený a pozapomenutý originál,"popsal své objevy a dojmy A. Šturma.

Dalším krokem k naplnění návrhů skupiny Neolokátor je založení místního okrašlovacího spolku, pro který se rozhodli někteří iniciativní občané z Postoloprt a který přímo umožní zahájení rozvojových projektů. V současnosti probíhají jednání o určení priorit a časových horizontů a jsou připravovány podklady pro zisk dotačních titulů na konkrétní projektové záměry.

Zapojí se místní?

Pokud se podaří připojit další nadšené a pracovité lidi, mohou se vize mladých studentů začít postupně realizovat. Pod vedením botanika A. Šturmy budou po dohodě s vedením města zahájeny první navrhované úpravy v terénu. Vzniknou tak nové pracovní programy pro nezaměstnanou mládež.

Komunitní plán pro Postoloprty tak povede ke svému hlavnímu cíli - podpoří zaměstnanost v Postoloprtech a současně přispěje ke kultivaci místního prostředí.

Realizátorem projektu Komunitní plán pro Postoloprty, který byl ukončen v dubnu 2015, je spolek MOSTY sociálně psychologické centrum. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kateřina Malá