V přípravném výboru zasedli Jiří Ditrich, syn bývalého ředitele školy, Marie Pražáková, Ivo Šimůnek a p Štrympl. Scházeli se už od loňského podzimu a vše připravovali. Pustili se i do sestavení a vydání velmi pěkného a obsažného Almanachu zaniklé školy a Radonic. Obrátili se i na vedení městyse Peruc, které jim vyšlo vstříc a radou, materiálně i finančně akci podpořilo. A tak mohl nastat vytoužený den, sobota 20. 6.

Centrem setkání byla zrekonstruovaná sokolovna, kam se sešla více než stovka účasníků. Mezi nimi asi 50 bývalých žáků malé obecné školy. Nejstarším z nich se již blížila devadesátka.

Setkání zahájil bratr farář Ivo Šimůnek, po kterém pozdravil přítomné starosta Městyse Peruc Radek Bláha a také hlavní nositel myšlenky setkání Jiří Ditrich. A že to bylo setkání žáků, nemohla chybět vyučovací hodina s replikou k vrchnosti. Tu připravil a s dětmi sehrál bývalý ochotnický herec Ivo Šimůnek. V dalším programu vystoupili malí i větší tanečníci z Koštic a radonická děvčata z lounské TŠ Luna. Moc pěkný a příjemný program. Snad jen škoda, že část přítomných nedokázala být těch pár minut ticho a mnohé na velkém sále nebylo slyšet.

Setkání doprovázela též výstava v prostorách bývalé školy, na které byly ukázány dokumenty z její historie, ale i činnost spolků, působících v této malé obci na břehu Ohře. I na vystavených exponátech bylo vidět s jakou láskou a pečlivostí pořadatelé setkání připravovali.

Při této příležitosti byla nová naučná stezka Radonice a okolí dokončena osazením zbylých panelů. Poslední je až naproti páteckému mlýnu na levém břehu Ohře.

Všichni pořadatelé i vedení Peruce si zaslouží poděkování.

Mirek Blažek