Začalo to již 23. září setkáním seniorů s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem v ústeckém divadle, kde byly vyhodnoceny dvě seniorské soutěže, první Senior ART ( KÚ cena hejtmana) a druhá o nejaktivnější klub Ústeckého kraje (KR RSČR, v loňském roce jsme ji získali my).

Den 30. září byl pro nás i naše město velice zajímavý a náročný. Začal již v dopoledních hodinách v našem klubu oficiálně a již od pondělí neoficiálně pro naše seniorky, které vystupovaly, pekly a pomáhaly organizovat. Bylo to mezinárodní a mezigenerační setkání se seniory z Zethau SRN a oni si s sebou přivezli i žáky z duchcovské školy na besedu o 70. výročí skončení II. světové války s přeživšími lidickými dětmi. Bohužel onemocněli. Přesto celý den proběhl ve velice přátelském a slavnostním duchu v kulturním domě Zastávka. Tam bylo asi 300 návštěvníků a společná akce s domovem pro seniory U Pramene se velice povedla.

Naše pozvání přijali mimo německých přátel ještě seniorky z Vědomic, senioři z Prahy (asociace kuchařů a cukrářů ČR), z Chomutova, z Mostu a okolních obcí včetně našich členů z Postoloprt a Lenešic. Také proběhl v předsálí Den sociálních služeb v našem městě. Další spolupořadatel, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Louny, to vše zabalil do krásného balíčku hudby Lounské 13 a v jejich přestávce zazněly české písně v německém i českém jazyce,což předvedl Zethauský chór.

Jako hosté mezi nás přišli starosta a místostarosta Loun, vedoucí sociálního odboru městského úřadu, zástupce krajského úřadu - předseda sociálně zdravotního výboru a krajské rady a celorepublikové RSČR, zástupce obce Opočno, sponzor DPS a mnoho dalších. Byla zde výstavka seniorských prací, které se neumístily v soutěži Senior ART a senioři byly odměněni. Jako tradičně náš program obohatilo vystoupení MŠ Speciální Louny a Boubelky - klienti denního stacionáře v Lounech.

Ve čtvrtek jelo 25 seniorů do divadla v Dlouhé v Praze, kde proběhl Mezinárodní den seniorů pod záštitou Konta Bariéry Senzační senioři. Po vyhlášení výsledků soutěže o nejaktivnějšího seniora a nejaktivnější klub jsme si z 90 přihlášených klubů odnesli 4. místo s malou finanční odměnou. Loni jsme byli na 8.místě a naše manažerka na 2. z celkem 84 a jako žena na 1. místě.

V pátek jsme jeli na hrad Střekov, kde organizace Očima generací pořádala autorské čtení spojené s prohlídkou hradu.

Nezapomenutelný zážitek nám zajistilo vystoupení žáků ZUŠ v Ústí a nejsilnější zážitek byla beseda se spisovatelem p Matoušem, který ve svých 94 letech s námi absolvoval prohlídku hradu a hlavně vyprávěl o svém setkání se spisovateli Fr. Šrámkem a P. Bezručem a četl ze svých literárních děl a také naše manažerka, která se účastnila soutěže, svoji práci přečetla.

A už tu máme sobotu konec týdne, náš recitační kroužek vystoupil na MDS v Mostě, který pořádal Magistrát města Most ve spolupráci s KR RSČR. Ve velkém tanečním a hudebním programu všech učinkujících zazněly verše našeho rodáka Jaroslava Vrchlického Jarní romance s velkým úspěchem, mnoho seniorů s námi některé verše recitovali, protože si je pamatovali ze školy.

Naše vystoupení bude završeno 24. října na Hubertově jízdě ve Skupicích. A pak se divte, že senioři nemají čas!

Vilma Svobodová