Žáci zaslali svůj obrázek a vyhráli! Za odměnu byli pozváni na akci, kterou sponzoroval ROP Regionální operační program Severozápad. Vzali s sebou i kamarády z druhé třídy. A všichni si to parádně užili.

V pátek 12. června přijel pro děti autobus, odvezl je k hoře Říp, kde bylo připraveno vystoupení žongléra, děti se seznámily s praotcem Čechem a maskotem Koblížkem a dostaly malou svačinku. Po náročném výstupu na horu děti čekalo úžasné vystoupení šermířské skupiny z Prahy, prohlídka rotundy Sv. Jiří, v dílně mistra kováře si mohly vyrobit přívěšek na krk a nakonec je šermíři naučili několik triků s mečem.

Každý z výletníků ještě navíc dostal na památku drobné dárky. Domů se všichni vraceli plni dojmů. Regionálnímu operačnímu programu patří naše veliké poděkování

Pavla Vaiglová,
Štěpánka Budinová,
ZŠ Lenešice