Měsíc leden je ve znamení zápisů dětí do prvních tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte.

K zápisu do Základní školy Měcholupy se dostavilo šestnáct dětí se svými rodiči.

Většina prvňáčků se už na školu velmi těší. Při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary, barvy, také ukazovaly, co všechno již umí. Po splnění zápisu si pak domů odnášely drobné dárečky, které pro ně žáci vyrobili.

Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první „opravdové povinnosti". Těšíme se na nové šikovné školáčky a na příjemnou spolupráci s rodiči.

Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy