Na dvorku lounské knihovny proběhlo 16. června v 16.16 hodin „stužkování páťáků". Končí druhý pětiletý cyklus oblíbeného vzdělávacího programu pro aktivní seniory.

Mnozí z nich do Třetího věku chodí již deset let a chystají se pokračovat dál. Projekt, kterým se pyšní lounská městská knihovna, má již 350 studentů!

Ze čtyř oborů je jich nyní 26

Projekt začal v roce 2006, tehdy do programu vstoupilo 42 studentů, učily se 4 obory. Postupem času se nabídka rozrostla na 26 oborů, sborovna se rozrostla o externí lektory, studentů jsou téměř čtyři stovky.

Studovat může každý, kdo chce, nezáleží na předchozím vzdělání, věku ani schopnostech. Stačí chuť naplnit smysluplně volný čas. Mnozí studenti přijdou k zápisu potřetí, pro ně je nutné vymyslet program tak, aby je studium bavilo.

Knihovna pro třetí cyklus mění model. Předměty jsou rozděleny do šesti oblastí: společnost, příroda, cesty, jazyky, tělo a duše a umění. Během pěti let se v jednotlivých oblastech objeví nabídka osvědčených i zcela nových předmětů. Například to bude filmový obor, který bude vyučovat Jan Jíra, nebo předmět Zdeněk Sýkora v souvislostech, výuky se ujme Lenka Sýkorová.

Přibude matematika, francouzština…

Také se rozšiřuje výuka jazyků o francouzštinu, přírodní vědy o matematiku, společenské o genealogii. Nabídka je tak široká, aby si mohl vybrat každý. Cena je rovněž symbolická - 70 korun za předmět a semestr. Projekt je dlouhodobě financován z rozpočtu knihovny, platí ho tedy zřizovatel.

Nový je i způsob přihlášení se do studia - zápis bude probíhat již v pondělí 27. června. Knihovna se chce připravit na nový školní rok včas, výuka začne na začátku září. Studenti se mohou nově zapsat do obou semestrů školního roku najednou. Kdo chce mít jistotu, že se do zvoleného oboru dostane, musí si pospíšit. Předměty mají omezenou kapacitu, tradičně se studenti těžko dostávají na přednášky Karla Mareše či Věry Mirvaldové, vždy je rychle „vyprodáno".

Lektorský sbor letos rovněž udělal rozsáhlé dotazníkové šetření, kde zkoumal spokojenost studentů, ale také spokojenost s dalšími službami knihovny. Výsledky a veškeré informace budou zveřejněny na webu knihovny. Úplní nováčci se mohou na vše osobně zeptat právě při zápisu.

Dagmar Kučerová,
ředitelka Městské knihovny Louny