Nynější území okresu Louny bylo osvobozené až na samotném konci války, přesto na některých místech proběhly tvrdé boje. Asi největší nedaleko Žatce, kde postupující Rudoarmějci rozprášili zbytky štábu německé armádní skupiny, který směřoval na západ do zajetí k Američanům.

Nutno podotknout, že tehdy pro velkou část lidí nynějšího okresu Louny, tedy obyvatele německé národnosti, se o osvobození nejednalo. Pro ně konec války přinesl spíš začátek útrap, které v regionu doprovodil Postoloprtský masakr a všeobecný odsun do Německa.

Květnové dny před 75 lety přinesly Čechům z Lounska a okolí svobodu, zbavily je otěží okupace. Víkendové výročí i bez pompézních akcí vyznělo o to víc, neboť končící opatření proti koronaviru svobodu lidem vzala. Sice nesrovnatelně jinak, přesto mnohým výrazně.