V Ústeckém kraji od ledna do konce září policie vyšetřovala 8 364 havárií, z toho 3 420 na malých místních komunikacích s dvěma úmrtími. Dalších 327 střetů strážci zákona vyšetřovali na parkovištích a podobných účelových komunikacích. Vyšetřovali i 15 nehod na účelových komunikacích, jako jsou polní a lesní cesty, při nichž jeden člověk zemřel.