V okrese Louny bylo v roce 2016 evidováno celkem 1245 (v roce 2015 jich bylo 1105) dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 9 (8) osob usmrceno, 24 (18) těžce zraněno a 315 (277) osob utrpělo lehčí újmu na zdraví.

Hmotná škoda byla vyčíslena na 78,855 milionu korun (61,409 milionu). Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly, stejně jako v letech předchozích, nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost.

(jst)